Данни за плащане:

Елея Тур ЕООД

Банка ДСК АД

IBAN: BG11STSA93000021567745 в лева

BIC: STSABGSF

Моля не превеждайте пари, преди да сте направили резервация.